1 Tesalonika
Nai' Paulus in surat ahunut nsoun ee
neu too srani' abitan Tesalonika
1. Nai' Paulus sin nsoun ein han tabes (1:1 - 1:1)
2. Nai' Paulus ntoit makasi, natuin abitan Tesalonika npirsain piut (1:2 - 1:10)
3. Nai' Paulus namnau in mepu nbi Tesalonika (2:1 - 2:12)
4. Uisneno nmeup et hi nekam (2:13 - 2:16)
5. Nai' Paulus anroim he nateef antein too srani' et Tesalonika (2:17 - 2:20)
6. Nai' Paulus nafeek he nreek nai' Timotius he nnao neu Tesalonika (3:1 - 3:5)
7. Nai' Timotius nfain neem ma neik hanaf na'ko too srani' abitan Tesalonika (3:6 - 3:8)
8. Nai' Paulus an'onen anteek too srani' abitan Tesalonika (3:9 - 3:13)
9. Rasi' monit re' anhariin Uisneno In nekan (4:1 - 4:12)
10. Rasi re' anmatoom nok Usif Yesus he nkoe Non anfain neem (4:13 - 5:11)
11. Nai' Paulus anfee noni' neu jema'at Tesalonika (5:12 - 5:22)
12. Nai' Paulus natu'ub in surat (5:23 - 5:28)1 Tesalonika
Nai' Paulus in surat ahunut nsoun ee
neu too srani' abitan Tesalonika
Nai' Paulus sin nsoun ein han tabes
11Han tabes na'ko kau, nai' Paulus, ma au partein nai' Silas ma nai' Timotius.
Surat re' ia, hai msoun ee neu ki arki too srani' et kota Tesalonika. Hi es re' ampiir kim ranan he mituin Uisneno, hit Ama', ma mituin Yesus Kristus, hit Usi'.
Hai mtoit Uisneno he nakrira' In nekan reek Goe neu ki, he hi mmoni mbi mamut ma ao-mina'.aHaef ein sin Reta' 17:1 Kota Tesalonika
Nai' Paulus ntoit makasi, natuin abitan Tesalonika npirsain piut
2Hai misaeb makasi piut-piut meu Uisneno, natuin hi pirsait naan. Fai-manas hai m'onen ma mteek ki ok-oke'. 3Hai mimnau piut-piut meu mepun re' hi mmoe' sin, natuin hi mpirsai Uisneno ma mneek Ee. Hi mtahan piut-piut ambi mepun naan, natuin hi mifnekan meu Usif Yesus. Hai meik sin piut-piut meu Uisneno In human ma In matan, re' hit Ama'.
4Aok-bian arki! Hai mihiin mak Uisneno nneek ki. Etun In npiir ma nbeit naan ki njair In nonot-asar. 5Neng goes ii, oras hai iim meu Tesalonika, hai mitoon ki Uisneno In Rais Reko. Oras naan, hi mneen hai uab ein rek-reko. Hi ka mnena ha fa, mes hi msa' miit kim Uisneno In kuasan na'ko Smana Kninu'. Rasin re' naan, es re' anmoe' ki ma hi mtoup Usi' In Rais Reko batuur-batuur. Oras naan, hi miit meik hi matam, hai 'tokom ma hai' 'naom, mak hai mmoe' on mee, he hi mihiin batuur-batuur Usi' In ranan. 6Natuin hi mroim ma mpiir he mituin Uisneno In romin, es na' hi mmoin mituin hai 'tope', ma mmoin mituin Usif Yesus In a'tope'. Mes oras hi mtoup Rais Reko, nmui' tuaf re' nasusab ki. Maski on nana msa', hi neek mein naan ka na'oin ein fa, natuin Uisneno In Smana Kniun Ee, nfee ki neek marinit.bHaef ein sin Reta' 17:5-9
7Nok ranan naan, hi mikrira' 'tope' meu apirsait ein ok-oke' nbin propinsi Makedonia, ma propinsi Akaya. 8Mes ka re' nana nmees fa. Uisneno In Rais Reko naan nasiin on ma nanaob on, na'ko ki hi abit Tesalonika naan ntea mee-mee. Onaim, hai he mi'uab saa' antein, natuin biak ein ok-oke' annenan nrair hi neek pirsait meu Uisneno. 9Anbi mee-mee jah, biak ein nareet ein nak, unu' te hi mtoup kai nok rek-reko. Rarit hi mait imporin hi fuat ein naan, ma mi'te'un hi neek mein naan ma mituin Uisneno re' amneot. Natuin hi re' naan of amjair Uisneno Amonit Iin ja ki. 10Sin imsa' nareet ein nak, hi fe' mpa-pao Uisneno In Anah, Nai' Yesus, he nkoen On neem na'ko neno-tunan. Neng goes ii, biak ein na'maat Ee, mes Uisneno namonib nafain Ee. Karu Uisneno nroim he nhukun mansian ii te, Usif Yesus es re' of ansoi naan kit na'ko to'os Uisneno.
Nai' Paulus namnau in mepu nbi Tesalonika
21Aok-bian arki! Hi arki mihiin, oras hai iim ma mmepu mbi Tesalonika te, hai ka mporin fa hai haet naan ruum-ruum. 2Hi msa' mimnau, oras hai ka iim fa fe' mbi kota Tesalonika te, abitan kota Filipi sin nasusab ma nha'mu'i nrair kai. Mes Uisneno nha'tain kai, henati' hai mibrain he mitoon Uisneno In Rais Reko neu ki, maski too mfaun sin anmusun kai.aHaef ein sin Reta' 16:19-24, 17:1-9 3Oras naan, hai meik Rais Reko meu ki mbi kota Tesalonika, hai ka meik fa noni' re' neik ki neu raan amre'ut. Hai ka iim fa he miboo ma mputa-kriu ki.
4Oras naan, hai iim nok neek akninu' ma mne'o. Uisneno neik Non anruur ma nreek kai, he hai meik Rais Reko meu ki. Hai ka mroim fa he mhariin mansian ii in nekan, mes hai mroim he mhariin Uisneno, natuin In es re' ansuu' hai nekam, nak namneo ai' npeun.
5Hi msa' mihiin mak, hai ka mkopo' ki fa, saa' antein he maim ranan he mipein roit na'ko ki. Uisneno nahiin nain hai nekam. 6Hai mmepu msa', ka neu fa he mipein bo'is na'ko mansian, ai' na'ko ki, ai' na'ko biak ein. 7Hai re' ia, Kristus In haef ein. Hai mmui' hak he mmoo'j om on re' a'naet ein, mes hai ka neu he maiks om fa on re' naan. Oras naan, hai mmoo'j om on re' ri'ana' re' natua nok ki. Hai msa' mikrira' rais manekat meu ki, on re' bifee asusu ri'ana'.*Suur Akninu' uab Yunani antui mnak νήπιοι (neipioi ) “ri'ana”. Ma tuis bian antein nak ἤπιοι (eipioi ) “neek manura'”. 8Hai ka iim fa neu ha he mfee ki Rais Reko, mes hai mnona' ki hai tuam ein ii ok-oke', natuin hai mneek miis ki.
9Aok-bian arki! Hi msa' of mimnau fe', hai mmeup fai-manas ma'tani', he hai mitaah ma misaah kim hai 'monim naan. Hai ka misusab ki fa, oras hai meik Rais Reko naan meu ki. 10Hi ar-arki miit ma msaksii, Uisneno msa'. Oras hai mok ki re' hi apirsait ambi bare naan, hai mmoin nok neek akninu' ma mne'o, ma ka mmoe' fa sanat mese' msa'. 11Hi mihiin mak, hai m'urus ki ok-oke', on re' aam honi' n'urus in aanh ein, 12on re' mha'tain hi nekam, mimnaub ki, ma mfuir ki, he hi mmoin nok reko, ma mharineb Uisneno In nekan. Natuin In es re' Usif, no'en ki he mtaam amjair In nonot-asar, ma mipein hormaat nahuum on re' Uisneno msa'.
Uisneno nmeup et hi nekam
13Hai misaeb makasi ka natfeek niit fa meu Uisneno, natuin oras hi mneen Rais Reko naan mi'ko kai, hi ka mtoup fa mansian ii in uaban, mes hi mneen ma mtoup Uisneno In Uaban. In es re' neik Non anmepu mbi hi nekam nanan.
14Aok-bian arki! Hi fe' mmurai mituin Uisneno In ranan, mes hi aom-bian sin re' hi mok sin pah mese', sin nasusab ki. Nok ranan naan, hi msa' mnaben miit mok apirsait ein propinsi Yudea, re' sin napenin susat ma ha'mu'it na'ko sin atoin Yahudis kuuk, natuin sin npirsain neu Yesus Kristus.bHaef ein sin Reta' 17:5
15Anmui' atoin Yahudis re' ka ntoe natuin fa Uisneno In romin. Etun oras Uisneno nsonu' In mafefa' kniun ein neman neu sin ite, sin nasusab ma nha'mui' sin, ma na'maet sin. On nana msa', sin na'maet Usif Yesus. Oras ia, sin namin ranan he ntitar napoitan kai ntein. Sin nmusun nok sekau-sekau goah. Natuin are' kanan rasin naan, etun Uisneno ka nroim sin fa.cHaef ein sin Reta' 9:23, 29, 13:45, 50, 14:2, 5, 19, 17:5, 13, 18:12 16Raas jes antein, sin nmo'en ekat huma'-huma', he hai kais meik Uisneno In Rais Reko ia meu tuaf ambi pah bian antein. Atoin Yahudis sin ka nromin fa he Usi' nsoi tua' teta'. Nok ranan naan, sin ntao sin saan tein na'unu' ma na'tuup ok piut. Etun Uisneno natoo' ma nhukun sin.
Nai' Paulus anroim he nateef antein too srani' et Tesalonika
17Aok-bian arki! Maski oras ia hit maka'roon, mes hit neek ein kais on naan. Hai maim oras, he karu reko te, hai mfain iim amtein he miteef mok ki, natuin hai mimnau ki re'-re'uf. 18Au kuuk, au 'soba' ufan-fain he eti 'kius ki, mes niut reu'f ein sin a'naak te, n'eka' kau piut. 19Hi mihiin, neu saa' am es hai he iim amkius ki? Hai he iim, natuin hai mifnekan meu ki. Hi es re' mhariin, ma mi'naeb hai nekam. Natuin sekau ntein es re' nnaa' naher-heran Usif Yesus In kanan, karu ka hi fa! Karu Usi' ankoen On anfain neem, hai mibei' he mi'aiti' hai 'nakam, natuin hi rais mein naan. 20Batuur! Hi es re' mi'naeb hai nekam ma mhariin kai.
Nai' Paulus nafeek he nreek nai' Timotius he nnao neu Tesalonika
31-2Hi mihini te, noo goah! Neng goes ii, oras hai misaitan ki naan, ka natuik ma natai fa nok hai romim. Hai neek meni nmariin anmaten he iim amkius ki, mes ka njair fa. A'ro-roo te, hai ka mibe'i mtein fa heen, etun hai mifeek he mreun nai' Timotius neit ii nkius ki. Mes au ok nai' Silas, mibaar ambi kota Atena. Nai' Timotius naan, hai aom-bian. In re' naan, hai partei ja nbi mepu, re' hai mibua oras hai minaob Yesus Kristus In Rais Reko. Hai mreek ee neit he in nanoni' ki, ma nha'tain ki, he hi rais pirsait meu Uisneno naan na'kiik ma naheer antein.aHaef ein sin Reta' 17:15 3Nok ranan naan, karu hi mipein susat, hi neek mein nana, ka na'oin ein fa. Mnaa' miheer-heran hi rais pirsait naan. Natuin hi mihiin mak, atoin apirsait ein neu Kristus sin, tebes of napenin susat on re' naan. 4Neng goes ii, oras hai mok ki fe', hai mimnaub main ki mmak, tuaf-tuaf re' npirsai neu Usif Yesus, of napein susat huma'-huma'. Oras ia, are' kanan susat naan, njari nrari oo, ai' on mee?
5Natuin au 'susa 'maet 'ok hi 'tokom ma hi 'hakem, es na' au 'reek nai' Timotius neit neu Tesalonika, he na' hai mipein hanaf nak hi mpirsai piut fe' meu Uisneno, ai' kah. Natuin au neek ii nabait imsa', kais-kaisa' niut reu'f ein sin a'nak ko' goe neem ma nfuir ki he hi maikoit Uisneno. Karu njair on nana te, hai mepu neno naan, ruum am parsuum!
Nai' Timotius nfain neem ma neik hanaf na'ko too srani' abitan Tesalonika
6Oras ia, nai' Timotius anfain neem een na'ko Tesalonika, ma neik hanaf re' nhariin kai. In nareet am nak, hi mpirsai piut meu Kristus, ma mmaneek piut. Rarit in natoon am nak, hi msa' mimnau kai, on re' hai mimnau ki msa'.bHaef ein sin Reta' 18:5
7-8Aok-bian arki! Maski hai abit ia mnabeen ma'fena' natuin hai mipein susat huma'-huma' ka kre'-re'o fa, mes nai' Timotius in neik rais han-maut batuur-batuur neu kai. Natuin rasi naan, oras ia hai mihiin mak, hi mpirsai Uisneno piut-piut ma mmafuut reko mok Ne.
Nai' Paulus an'onen anteek too srani' abitan Tesalonika
9Onaim hai misaeb sukur makasi ko'-ko'u neu Uisneno nok neek marine, natuin hi mituin Ne piut. 10Hai m'onen fai-manas, he reko te, hit ar-arkit bisa tateef attein. Hai he minoni' minokab meu ki Uisneno In Rana 'Honis.
11Hai mifnekan hai teenb ii meu Uisneno, hit Ama', ma Yesus Kristus, hit Usi', re' anfei ranan, he hai iim miteef mok ki ntein. 12Hai mtoit he Uisneno nmepu nbi hi nekam he hi rais maneek taan nanaob on piut. On nana msa', mok hi aom-bian sin ok-oke', on re' hai msa' mneek ki. 13Nok ranan naan, Uisneno nha'tain ki, he mmoin nok neek amne'o ma kninu', tar antea Usif Yesus ankoen On anfain neem nok In ne, hi msa' mhaek mok ambi hit Ama Uisneno In human ma In matan, ma hi ka misaah meik fa sanat mese' msa'.
Rasi' monit re' anhariin Uisneno In nekan
41On nai, aok-bian arki! Hai mtoit ma mi'paen meu ki, he hi mmoin ma mharineb Uisneno In nekan, on re' hai minoni' ki oras naan. Batuur, hi mmoin mituin sin oek een, mes natuin hit ttaam nonot-asar teu Usif Yesus, es nana te, hai mtoit ki he hi maim ranan ma'tani' ntein. 2Hi arki mihini mrair saa'-saa' re' hai minoni' ki sin, mpaek Usif Yesus In kuasan. 3Uisneno In roim Ni on nai: ammoin nok akninu'! Kais am'oe-meet. Es re': kais amha'niis ho hara'-tupa'. 4Hi ro he m'ator mihiin hi tuam ein kim he mmoin nok akninu', tar antea biak ein anhormaat ki.*Uab Yunani in kata nak “Hi ro he mkikin hi σκεῦος (skeuos ) ‘bare’ kim”. Kata σκεῦος (skeuos ) re' ia, nati' te, in a'moufn ii nak ‘bare’, ‘aok’, ai' ‘tuak’. Mes bian nak anbi era' re' ia, ‘bare’ in a'moufn ii nak ‘fee’. Nok ranan naan, era' re' ia in a'moufn ii nak, “mmoin mok akninu' mok ho fee”. 5Kais ammoin mituin hi tenab amre'ut re' anpoi na'ko hi nekam naan, on re' tuaf-tuaf re' ka nahiin fa Uisneno. 6Kais anmui' tuaf re' he niis anmees kuun ma naim ranan he narukib apirsait ein neu Uisneno. Natuin Uisneno naan, Usif re' of anbaras amreu't ein ok-oke'. Rasin re' ia, hai mitoon sin neu ki fani-fani, ma mimnaub main ki sin na'ko oras unu' naan. 7Fin Uisneno no'en anrair kit he tjair In na. In sairt ii, hit ro he tmoni te, takninu', ka t'oe-meet, ka on fa tuaf-tuaf re' anmakonin rafu'-rafu'. 8Nok rasi naan, sekau-sekau re' ka natuin fa noni' ia, in ka npenan kai fa, mes in npenan Uisneno re' anfee nrair In Smana Kniun Ee neu ki.
9Anbi au teenb ii te, au kais a'tui ufani' neu ki rasi re' anmatoom nok rais manekat anbi hi apirsait, natuin Uisneno neik Non nanoni' ki mnak, hi ro he mmaneek. 10Hai mneen amrair nak hi mneek hi aom-bian sin abitan propinsi Makedonia naan. Mes, aok-bian ar-arki! Oras ia, hai mtoit ki, he hi mmaneek amtein mok tuaf bian amsa'. 11Maim ranan he hi 'moin mein mamut ma ao-mina'. Kais amseit-seit nom meu biak ein sin rasin, mes es-es ate m'urus kuum ho rasi. Hi ro he maim mepu-re'ot he mipeni mnahat natuin hi maskeet aa kuum. Kais mifnekan meu biak ein. Rasi ia hai mimnaub ee neu ki na'ko neno naan. 12Karu hi mmoin on re' nana te, hi ka misaeb fa ma'fena' meu biak ein. Tuaf-tuaf re' ka npirsain fa neu Kristus of niit hi 'moin mein on nana te, sin nak, “Airoo! Batuur-batuur apirsait ein neu Usif Yesus, sin a'moin kein mne'o batuur, oo!”
Rasi re' anmatoom nok Usif Yesus he nkoe Non anfain neem
13Oras ia, aok-bian arki! Au he utoon ki raas jes, maut he hi mihiin batuur anmatoom nok tuaf amates. Hit arkit tahiin tak, amaets ein of anmonin nfanin. Onaim, karu anmui' tuaf na'ko Usif Yesus In ne nmaten, hi kais misusab hi tuam ein naan, on re' biak ein re' ka nahiin fa nak, amaets ein of anmonin nfanin. 14Natuin hit tahini trair tak, Nai' Yesus anmaet, mes rari te Uisneno namonib nafain Ee. Onaim, karu on nana te, of Uisneno msa' namonib nafani' are' amates re' anpirsai nrair, ma nabuaba' sin nok Usif Yesus.
15-17Karu Usif Yesus ankoe Non anfain neem, In nsaun neem na'ko neno-tunan neu pah-pinan, of anmui' hanaf re' naprenat nok ma'tani'. Rarit ameupt ein neno-tunan sin a'naak te naprenat sin he nfuun to'is. Rarit Uisneno In ne re' nmate nrarin, of anmonin nfanin. Rarit sin, nok hit amoin ti, ta'ait ok atsae teu nope, he hit ar-arkit tseun Usif Yesus In amneman naan. Rarit hit ar-arkit atmoin tabu-bua piut tok Ne.a1 Korintus 15:51-52
Hi mneen rek-reko, natuin saa'-saa' re' au utoon ki sin ia, Uisneno neik Non na'uab sin. 18Nok ranan naan, hi ro he mpaek noni' re' ia, he mmaha'tanin es nok es.
Mibarab rek-reko he mseun Usif Yesus In amneman
51Aok-bian arki! Hai kais amtui he mitoon meu ki mmak, Usi' In amneman naan, nateef jam fauk, ai' fuun ni ntaam neno fauk. 2Natuin hi arki mihini mmak, In amneman naan nok askeken, on re' abakat re' antaam nabaak oras fai.aNai' Mateos 24:43, Nai' Lukas 12:39, 2 Nai' Petrus 3:10 3Oras naan, of mansian ein anmarin-rinan, mes nok askeken ate, napenin siraak. In amneman naan, nahuum on re' bifee ma'apu, nok askeken ate, meen mahoint ii ntea. Karu rasi nana nboor ate, hit he ttorak attein ee on mee? On nana msa', Usi' In amneem ni, on re' naan.
4-6Aok-bian arki! Kais-kaisa' In amneman naan napein ki on re' abaak ti ntaam neu umi nbi oras fai atnanas, nateef hi mtuup amfiin. Hi kais on naan! Hit ka tmoin fa et mes'ook ni nanan, on re' biak ein re' antupan nfinin fe'. Natuin hit es re' atpirsai trair teu Nai' Yesus, atmoni trari tbi me'u, mibarab hi tuam ein naan he mseun Goe, ma mpanat hi tuam ein naan rek-reko. Rasin re' ia, hi mihini mrair sin. 7Fin karu ttupa te, tuup oras fai. Ma tiun raur mafu te, tiun oras fai. 8Mes hi kais on naan, natuin hit re' ia, tmoni trair tbi me'u. Hi ro he mpanat hi tuam ein naan. Karu hi mpirsai piut-piut meu Uisneno, ma mmaneek, nana on re' sorarus re' npaek baur besi re' npafa' naan in a'basan. Ma karu hi mifnekan piut-piut meu Usif Yesus re' anpafa' ma npanat ki na'ko Uisneno In to'os, nana on re' sorarus re' na'sobe' 'soeb besi.bNai' Yesaya 59:17, Efesus 6:13-17 Sorarus Roma npaek baur besi he npanat in a'basan, ma na'sobe' 'soeb besi
9Uisneno ka npiir kit fa he hit tapein In hukun. Mes In npiir ma nbeit kit he hit tapeni 'honis, natuin hit tpirsai teu Yesus Kristus, hit Usi'. 10Fin In nmaet he nsenu' kit. Onaim, karu in nkoe Non anfain neem, hit of atmoin tok Ne nabar-baar, maski hit tmate trair, ai' tmoin fe'.c1 Tesalonika 4:13-18 11Nok rasi naan, mpaek au uab kein re' ia, he mmafainekan ma mmahan-maun es nok es, on re' hi mmoo' je oras ahunut.
Nai' Paulus anfee noni' neu jema'at Tesalonika
12Aok-bian arki! Mimnau he mhormaat sin aina'-ama' re' ntaman amepu krei he natuuk ki. Fin sin re' naan, anmepun ma'tani' neu ki, ma namnauba' ki henati' hi kais mistuun, mispae, ma mtikoeb. 13Amfiit ma mbaab sin nok hi rais manekat, natuin sin nmepun ma'tani' neu ki. Ammoni mbi mamut es nok es.
14Aok-bian arki! Anmui' rasi bian fe' re' hai he mimnaub ki sin, on nai: tuaf-tuaf re' napehen, sero mpaesa' sin he sin nmepun batuur-batuur. Mee ja in neek ne nabait, mha'tain je. Mee ja n'ore te, ampeis je. Rari te, amneek amnaun meu too mfaun.
15Mimnau! Kais ambaras moe' amre'ut nok moe' amre'ut. Mibarab hi tuam ein naan he mmoe' rais reko meu too mfaun. Kais ammoe' reko haa meu hit aok-bian sin kuuk, mes tuaf bian amsa'.
16Mibarab hi neekm ein naan he nmarinan piut-piut. 17Am'onen fai-manas. 18Anmui' saa'-saa' ah, et susat ai' marinit, musaeb sukur ma makasi meu Uisneno. Natuin nok ranan nana te, Uisneno anroim neu sekau-sekau re' natuin Yesus Kristus.
19Kais am'eka' Uisneno In Asmaan Ne In mepun. 20Karu anmui' apirsait es nak, in napein hanaf na'ko Uisneno, kais musmeur ee! 21Hi ro he mparikas mirek-reko hanaf naan, he na' hi mak, batuur na'uu na'ko Uisneno, oo, ai' kah? Karu batuur ate, mituin. 22Mes mi'rooba' hi tuam ein na'kon moe' amreu't ein ok-oke'.
Nai' Paulus natu'ub in surat
23-24Au 'onen a'toit Uisneno he nakninu' hi neek mein ma hi 'moin mein ok-oke'. In es re' bisa nmoe' kit he hit tmoni tbi mamut es nok es. Nok ranan naan, oras hit Usi' Yesus Kristus ankoe Non anfain neem, na' hi bisa mhake mbi In human ma In matan, meik hi aom, hi nekam, ma hi smanam, re' ka nmui' fa sanat saa'-saa'. Batuur! Natuin Usif Yesus In es re' no'en ma nnapen ki mjair In nonot-asar naan, In ka napoi fa. Saa' re' In na'uab ee te, In nmoo' je ma njair. Rarit In neik ki mnao meu Uisneno In human ma In matan nok akninu'.
25Aok-bian arki! Kais amnikan kai mbi hi onen.
26Au 'toit ki he mfee hai haan tabes ma manekat meu Uisneno In too srani sin et bare naan, jo!
27Au 'toit ki 'eik Usif Yesus In kanan, he mrees au surat re' ia meu jemaa't ein ok-oke'.
28Au 'toit he hit Usi' Yesus Kristus nakrira' In nekan arekot neu ki arki.
On re' naan, tua.
Saloom,
Au, nai' Paulus kau, tua

*2:7: Suur Akninu' uab Yunani antui mnak νήπιοι (neipioi ) “ri'ana”. Ma tuis bian antein nak ἤπιοι (eipioi ) “neek manura'”.

*4:4: Uab Yunani in kata nak “Hi ro he mkikin hi σκεῦος (skeuos ) ‘bare’ kim”. Kata σκεῦος (skeuos ) re' ia, nati' te, in a'moufn ii nak ‘bare’, ‘aok’, ai' ‘tuak’. Mes bian nak anbi era' re' ia, ‘bare’ in a'moufn ii nak ‘fee’. Nok ranan naan, era' re' ia in a'moufn ii nak, “mmoin mok akninu' mok ho fee”.


a1:1: Haef ein sin Reta' 17:1

b1:6: Haef ein sin Reta' 17:5-9

a2:2: Haef ein sin Reta' 16:19-24, 17:1-9

b2:14: Haef ein sin Reta' 17:5

c2:15: Haef ein sin Reta' 9:23, 29, 13:45, 50, 14:2, 5, 19, 17:5, 13, 18:12

a3:1: Haef ein sin Reta' 17:15

b3:6: Haef ein sin Reta' 18:5

a4:15-17: 1 Korintus 15:51-52

a5:2: Nai' Mateos 24:43, Nai' Lukas 12:39, 2 Nai' Petrus 3:10

b5:8: Nai' Yesaya 59:17, Efesus 6:13-17

c5:10: 1 Tesalonika 4:13-18