6
Esa tulu-fali esa
Toranoo nggara ein! Mete ma hatahori kamaherek esa tao salak, na, ei mana malela tebe-tebe Manetualain Dula Dalen hihii-nanaun, miu kokolak mian pake dale neulauk. Basa boe ma mia falik kana, fo ana tungga Manetualain eno-dala ndoon. Tehuu manea ei aom mara fo boso tuda tungga ndia salan. Mete ma hatahori hambu susa, na, ei laen tulu-fali neun. No dalak naa, ei tao tungga Karistus hohoro-lalanen. Mete ma hambu hatahori fo mana nakadedemak aon nae, ndia lena heni hatahori laen, naa te ta talo naa, na, ana kedi nala ndia ao heli-helin. Dadi hatahori esa-esak muste parisa hata fo ndia taok. Mete ma hata fo ndia taok naa malole ena, neu ko ana nameda dai ena. Boso makasasamak kana mia hatahori laen. Au kokolak talo naa, nahuu hatahori esa-esak muste naselu-nataa aon hata fo ndia taok. Tehuu hatahori fo mana simbok Manetualain nenorin, ana muste baꞌe ndia ue-osan buna-boan, fo tulu-fali hatahori fo mana nanori ndia.
Masaneda, ee! Manetualain bubuluk basa-basan. De boso kedi-ira ei ao heli-helim, ma boso soba-soba kedi-ira neu Ndia. Hata fo hatahori sele-tanden nai osin, neu ko ana hambu falik ndia buna-boan. Leo naak oo, mete ma hatahori tao manggarauk tungga ndia hihii-nanaun boe, na, neu ko ana hambu nala ndia leleo-lalaꞌo makalulutun. Tehuu mete ma hatahori tao hata fo neulauk tungga Dula Dale Malalaok hihii-nanaun, neu ko hatahori naa hambu nala masodak tetebes fo ta mana ketuk. Huu naa de ei boso mbera tao basa hata fo neulauk. Te ndaa no fain, ita oo hambu tala buna-boa neulauk boe, sadi ita takatataka takandoo. 10 Dadi mete ma ita bei hambu lelak, na, ita tao memak hata fo neulauk soa-neu basa hatahorir, lenak bali soa-neu ita toranoo kamaheren nara.
Paulus nateꞌe susuran
11 Hatematak ia au surak aong susurak ia, pake huruf moꞌok kara. 12 Masaneda, ee! Mana puta-paik kara oo ramahere neu Yesus Karistus mana matek numa ai ngganggek lain boe. Tehuu ara rae rakasetik ei fo simbo mala sunat, nahuu ara ramataꞌu hatahori Yahudi laen tuni-ndeni sara. Mete ma ara fee nenorik rae, Manetualain oo simbok no malole hatahori fo ta mana tungga hohoro-lalane sunat boe. Huu naa de ara sorodododo mbali hatahori Yahudir. 13 Tehuu leo mae ara sunat ena oo ara ta tao tungga basa anggama hohoro-lalanen nara lalaꞌen boe. Ara nau ei simbo sunat, fo dadi miu sira hatahorin. No dalak naa, sira partein soꞌuk kasa.
14 Tehuu au ia nau kada akadedemak ita Lamatuan Yesus Karistus. Ana mate numa ai ngganggek lain, fo nakamate dedeꞌa manggarauk kara fo hatahori taok tungga dae-bafok hihii-nanaun. Huu naa de au ta tao matak neu dae-bafok hihii-nanaun. 15 Sunat do, ta sunat do, naa nenenin taa. Tehuu nenenin lenak ndia ita simbo masoda beuk numa Manetualain mai. 16 Au oke-hule fo Manetualain natudu susue-lalain neu basa hatahorir fo mana tungga au nenoring ia, mita fo ara bisa leo-laꞌo no mole-damek ma lino-lendek, boe ma ratudu dale kasian esa no esa. Te ara dadi reu Manetualain hatahori nusa beun ena na.
17 Ndondoon ndia, au ta nau ena fo hatahori kada tao babalik au no dedeꞌak ia bali. Au ao-inang hambu foar ena, nahuu au aono-lalau Yesus Karistus.
18 Toranoo nggara ein! Au oke-hule fo ita Lamatuan Yesus Karistus natudu dale susuen neu ei basa ngga.
Baꞌu kada naa!
Hara masodak numa au mai,
Paulus