Yuhanis surat mesa la
1. Yuhanis dul deng Yesus Kristus (1:1 - 1:4)
2. Atuil in parsai ngas musti nulis se langa ka dalen (1:5 - 2:29)
3. Atuil in daid Ama Lamtua Allah anan nas, musti nuil nol in toma (3:1 - 4:6)
4. In namnau nol in parsai (4:7 - 5:12)
5. Taon elol le Yuhanis dul surat ni lia? (5:13 - 5:13)
6. Yuhanis dul taplaeng deng in kohe-kanas (5:14 - 5:17)
7. Yuhanis tek ulang dais man musti kit nangan dui ngas (5:18 - 5:21)