Surat deng tulu in kil grija se Yerusalem, ngala
Yakobus
1. Boa-blingin (1:1 - 1:1)
2. Eta haup susa lam, kil dididi nol parsai napiut se Ama Lamtua (1:2 - 1:4)
3. Eta kit nodan sa-saa mes deng Ama Lamtua lam, nodan nol dalen hduan deken (1:5 - 1:8)
4. Atuil kasiang, nol atuil in muki (1:9 - 1:11)
5. Totoang in banan nas maas deng Ama Lamtua, mo dais daat tas maas deng Un lo (1:12 - 1:18)
6. Hii, le daek muid Lamtua Dehet-dasin na (1:19 - 1:27)
7. Huil sila deken noan, na atuil tene mo na atuil ana (2:1 - 2:13)
8. Eta kit parsai baktetebes se Ama Lamtua lam, kit musti daek muid Un in Teka-teka ngas (2:14 - 2:26)
9. Doh bahan babanan le halin aa dahu-dahut deken (3:1 - 3:12)
10. In nangan tana man deng Ama Lamtua (3:13 - 3:18)
11. Muid apan-kloma ki in koma ka deken (4:1 - 4:10)
12. Bilu-aa le tao didaa atuil didang ngaal banan deken (4:11 - 4:12)
13. Bahan tuan deken (4:13 - 4:17)
14. Atuil in muki ngas doha-doha lo! (5:1 - 5:6)
15. Keeh se in susa dalen (5:7 - 5:11)
16. Deng in sumpa (5:12 - 5:12)
17. Deng in kohe-kanas man haup isin (5:13 - 5:20)