71Kaka-pail in namnau me! Undeng Ama Lamtua hid dais nias totoang son bel kita, tiata kit musti tao niu kit dalen nia, nol kit in nuli kia. Nang le hmomos bubuit kon muik se kit aap-inan ni nol aap-hmangin ni deken. Ta kit le daid niu totoang bel Ama Lamtua, le tulu bel noan, kit lii-tidu nol todan Una.
Dais man in tao Paulus le dalen kolo ka
2Kaka-pali me! Bel kaim dola. Sai mi dalen nas le sium kaim nol babanan. Hep mi dalen nas deken. Ta hmunan nu, kaim biing nabael se mi hlala ka ka, kaim tao kula tahan atuli mes lo kon. Kaim nusi net atuil le tao kula lo. Kaim kon nole-lilung net atuil le nuting in ontong deng oen lo. 3Auk nangan in bel kula mia lo. Ta auk tek net mi son noan, kaim namnau mia. Hidim kaim mateng tamlom kaim nuling kon no, kaim butu-kil nol mia. 4Halas ni auk nangan-nangan pait lo kang, ta Auk parsai mia. Auk kon bahang tuan deng mia. Mi kon tao teken auk daleng ngia. Tiata, kaim haup in susa bili-ngala kon no, auk daleng ngi kolo tutungus undeng mia.
5Hmunan nu kaim maam se propinsi Makedonia ka, kaim kaem isi. Lole kaim haup in susa bili-ngala. Kaim kaen apa nol atuil in parsai se Ama Lamtua lo ngas. Kaim kon muik in lii se kaim dalen nias.aKorintus dua la 2:13 6Mo Ama Lamtua Allah man tao teken atuil in makoe ka ilang son na, nol atuil in nataka kam ngele ka. Hidim Un bel kuat kaim dalen nias dedeng Un lok Titus le pait maa se kami lia ka. 7Titus in maa ka, tao teken kaim dalen nias. Lole un nahdeh noan, oras un nabael se mia la ka, mi tao teken un dalen na. Ming ela la, na tao teken kaim dalen nias kon. Un kon dehet noan, mi kom isi le net au, hidim mi kon sabail apan baktetebes nol dais man hmunan nu daid se mi hlala ka ngas. Un kon nahdeh deng mi in nuklek le tulung au ka. Undeng na le auk daleng ngi kolo isi.bKorintus dua la 2:5
8Auk tana noan, auk surat hmunan man kaing mi nol muun na, meman tao mi le susa. Mo auk maingasar nol in dul surat na lo. (Molota dedeng auk ming noan, auk surat ta, tao mi dalen nas le sus bubuit ta, auk maingasar bubuit kon.) 9Mo halas ni, auk daleng ngi kolo isi. Auk daleng kolo se oras mi in susa ka lo. Molam auk daleng ngi kolo, undeng dedeng na, auk surat ta hanet mi le halin mi pesang deng mi in kula-sala ngas. Hidim mi hao mi in kula-sala ngas, nol nang mi in daek dadaat tas, le pait muid Ama Lamtua lalan in nuli man lolo ka. Lole Ama Lamtua man tao mi le sabail apan ela. Nini ela lam, kaim man tao mi le daid atuil in lobo-lau lo. 10Ta eta kit maingasar se kit dalen nias muid Ama Lamtua in koma ka lam, kit teneng deng in daek dais daat tas, hidim bali muid lalan in nuil lolo ka. Na man sas-sao kit deng Ama Lamtua hukung nga, le halin nam kit nuil nol in maingasar tutungus lo ka. Mo eta kit suma maingasar se sulan likun tuun, mo pesang lo, banansila el atuil in ne apan-kloma ki ngias in nuil-nola ka lam, mam kit dudus.
11Olan mi nangan le! Oras mi in les auk surat ta ka, auk taan le mi maingasar kon ne. Na man muid Ama Lamtua in koma ka. Ta na, man tao mi le daek mumuun, halin kose soleng dais daat man muik ne mi in nuli ka ngas. Mi kon lii, tamlom mam mi daek dais daat tas pait ta. Mi kom isi le net au. Nol mana napiut le daek sa-saa banan nas. Mi kon mana le bel hukung atuil in tao kula ngas. Undeng mi daek dais in toma ngas ela, tiata mi daid niu. Nini ela lam, muik in hutun kula-sala ka bel mia lo. 12Tiata, auk dul surat hmunan na, le bel atuil in daek dadaat tas lo. Nol auk kon dul surat na bel atuil in tom daat tas lo. Molam auk dul surat na bel mia, le halin auk tulu bel noan, mi in aa se Ama Lamtua sila le tek noan mi namnau kami ka, baktetebes. 13Nias totoang man tao teken auk daleng ngia.
Mi kon tao teken Titus dalen na, le halin un dalen na tetesa. Na kon man tao kaim dalen nias kolo tapnaeng. 14Auk naka net mi se Titus sila, deng mi in daek banan nas. Auk kon tek un noan, mi tao nahmaeng net auk lo. Ta totoang dais man kaim in nahdeh net bel mia ngas, toma. Hidim, Titus kon taan haup esa noan, totoang dais man kaim in nahdeh un deng mia ngas, toma. 15Tiata, taom eta un nangan net mi in dake ngas, nol mi in aa ngas sam, un in namnau mia ka tapnaeng. Nol un kon nangan net oras un in tia se la, hidim mi sium un nol babanan, molota mi kon nangan muun isi deng auk surat ta. 16Auk daleng ngi kolo isi, undeng auk parsai nal mi se totoang dasi las dalen. Tiata, auk nangan mi isi lo son!

a7:5: Korintus dua la 2:13

b7:7: Korintus dua la 2:5