51Ta kit tana noan, kit aap-inan man kit pake tahang se apan-kloma kia ni, banansila el hlepe mesa, man kit bangun-pii tahang nga. Mam kit aap-inan ni dudus-didaa kon no, kit lii-tiud deken, undeng Ama Lamtua Allah mana pesang bel kit maan banan mes son ne sorga. Maan na atuli daken lo, molam Ama Lamtua man daken, tiata maan na tahang napiut. 2Ta kit kaeng son, nol kit aap-inan in ne apan-kloma halas nia ki. Kit kom isi son le haup aap-inan balu, man mam kit pake se sorga. 3Hidim eta mam kit lakong lius se luang son nam, na banansila el kit lulit lo, molam kit pake kai-baut balu.*In dula Yunanin dul noan, “pake kai-batu”. Mo muik teng pait dul noan, “kolong kai-batu”. Ta kit suma daid hngasa tuun lo, molam kit kon haup aap-inan balu se luang. 4Kit aap-inan man mam dudus nia ki, tao kit le bisat, undeng kit nataka kam ngele. Mo ela kon no, eta kit mateng, le hidim muik aap-inan lo kam, kit dai tao lo! Kit kom le haup kit aap-inan balu ka, halin nang soleng kit aap-inan blaan nia, le seda nini in nuli balu, man toma ka. 5Ama Lamtua Allah esa man tao kit le halin sium in nuli balu na. Un kon bel kit Un Koo la, le daid tada noan mam Un daek muid asa man Un in Hid son na.
6Undeng na, kit parsai napiut. Kit nangan taan noan, eta kit muik ne kit aap-inan blaan ni dalen nabale lam, kit kon katang nabael deng Ama Lamtua, le tamang sorgang lo bii. 7Tiata, kit nuling undeng in parsai se Ama Lamtua. Kit nuling nal nini asa man kit in net se apan-kloma kia tuun lo. 8Mo kit kon parsai noan, etan kit mateng le nang soleng kit aap-inan nia, hidim lakong nuling leo-leo nol Ama Lamtua Allah se sorga ngam, taon elola ko kit dalen kolo dui pait. 9Kit nuling napiut se apan-kloma kia, tamlom kit mateng se iang, tam nuling se luang kon no, in muun dui ka, kit tao Ama Lamtua dalen kolo. Ta kit in koma ka ela. 10Nadidingun deken. Lako-lako lam, atuli li totoang musti situ-tal se Kristus. Un nam Atuling in Nutus Dasi, man sukat totoang atuli li in nuli se apan-kloma kia ka. Hidim, mam Kristus balas atuli li muid oen in lako-dake ngas nol in toma. Ta Kristus tana, le atuling na lako-daek in banan na, tamlom in daat ta.aRoma 14:10
Kit haup in babanan nol Ama Lamtua, undeng Kristus
11Undeng kaim nangan noan, mam Kristus pres kaim in nuli kia, tiata kaim lii-tidu nol todan Una. Hidim kaim daek nol mumuun le hanet atuli lia, halin oen parsai se Kristus. Ama Lamtua Allah taan kaim dalen in niu ki son. Auk in koma ka le mi kon taan kaim dalen in niu kia. 12Kaim nikit-nikit apan se mi silan lo. Molam kaim bel mi dola le halin nam, mi aa le bahan tuan deng kami, nol in mae-mae lo. Nini ela lam, mi siut nal atuil man aa kam bahan tuan nas. Ta oen bahan nas tuan nol asa man oen in dake ngas, man atuli li ngat netas, molota oen dalen nas niu lo. 13Eta noan mi nataka kam, kaim nuin nam, kaim in aa ka ela son na, le lako-daek Ama Lamtua osa la. Mi nangan tanan lo kon no, Ama Lamtua tanan. Eta kaim aa pake kaim in nangan toma kia lam, kaim aa ela le tulung mia.
14Kristus namnau kit isi. Na man tao kaim le makoe in lako-daek kaim osa lia. Ta kaim parsai noan, Atuling mesa, na Kristus, man mate son seda atuli li totoang. Undeng kit butu-kil nol Kristus, ta na banansila el kit totoang kon mateng son, le nang soleng in nuli blaan na, nol muik tatahan hak saa pait se apan-kloma ki lo. 15Kristus mate taung atuli li totoang, le halin totoang atuil in nuil se apan-kloma ki ngias, nuil muid oen in koma ngas esan pait lo ka. Molam oen musti nulis muid Kristus in koma ka, undeng Un man mate seda one, hidim Un nuli pait son.
16Tiata, kilan deng halas nia, kit boel sukat atuli li nini hnukat atuil li deken. Hmunan nu kit esan man sukat Kristus nini atuli li in nangan. Mo halas ni kaim sukat Un ela pait lo son. 17Undeng na le, atuil in butu-kil nol Kristus son nas, daid atuil balu, man in nuli ka balu. Un banansila el hmunan nu pait lo son, lole un in nuli blaan na ilang son, le in nuli balu ka muik lolen son. 18Nias totoang in ator ra Ama Lamtua Allah. Un man tao in mole-dame le kit babanan pait nol Una, undeng Kristus kose soleng kit in kula-sala ngas son. Hidim Un kon bel kit osa, le kit kon tulu lalan, halin atuil tenga las haup in mole-dame pait nol Ama Lamtua Allah.
19Nangan, ta dedeng Kristus bii nabael se apan-kloma kia ka, Ama Lamtua Allah pake Una, le halin atuli li haup in dame pait nol Ama Lamtua. Tiata, Un kaih oen in kula-sala ngas pait lo, nol oen lepa-haal sala ka hukung nga pait lo. Un kon bel kit osa le laok tek atuli li noan, oen haup in babanan pait nol Una.
20Kit daid Kristus atulin in nutus son. Tiata, Ama Lamtua Allah pake kit le kil pait atuli lia, halin oen haup in dame nol Una. Undeng kaim daid Kristus atulin in nutus son, tiata kaim kon nodan mi noan, “Ama Lamtua kom isi le mi babanan pait nol Una.” 21Kristus esa tao kula-sala net lo. Mo Ama Lamtua Allah tao Un son le lepa-haal kit in kula-sala ngas. Ama Lamtua tao ela bel kita, undeng Kristus in mate ka sai lalan, le halin kit haup in nuil nol dalen in lolo, banansila el Ama Lamtua dalen lolo ka kon.

*5:3: In dula Yunanin dul noan, “pake kai-batu”. Mo muik teng pait dul noan, “kolong kai-batu”.

a5:10: Roma 14:10